Arhive zilnicenoiembrie 20, 2017

[Luni] Păcatul și Legea

Dacă Pavel se referă aici la întregul sistem instituit la Sinai, de ce în Romani 7:7 menţionează una dintre poruncile