Arhive zilnicenoiembrie 3, 2017

[Vineri] Un gând de încheiere

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, cap. „Hristos, centrul soliei”, ed. 2012, pp. 334–335; Patriarhi şi profeţi,