LASĂ-TE ATINS!

Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, 

BUCURAȚI-VĂ! DUMNEZEU DEȚINE CONTROLUL

Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu 

ATÂT DE DORIT

Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, 

NU DISPERA!

Când strigă un nenorocit, Domnul aude și-l scapă din toate necazurile lui. Psalmii 34:6 Ascultă ediția audio aici. Dintre toate 

CREDINȚA AUTENTICĂ

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 

O PROPUNERE SĂNĂTOASĂ

Ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. 

ÎNGERI ÎN JURUL NOSTRU

Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din primejdie.Psalmii 34:7 Era o zi de 

AȚI SALVAT UN OM

Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele 

LECȚII DE LA O PLANTĂ

Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri 

Nu mai sunt articole.