FERICE DE OMUL

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu 

O POVESTE CU DOUĂ SERE

Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune. Psalmii 104:24 Casele noastre sunt chiar 

ÎN PREZENȚA SURSEI DE VIAȚĂ

Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Matei 4:4 

RĂMÂI ÎN MINE!

Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic. 

CINE SE SCOALĂ DE DIMINEAȚĂ…

Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la 

ÎN CE STAT LOCUIȚI?

Către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și 

O MISIUNE PENTRU VIAȚĂ

Și, drept răspuns, le-a zis: „Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii 

Nu mai sunt articole.