CiteșteBiblia la rând

Ieremia 11

Ieremia 11 1. Iată Cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel: 2. „Ascultați cuvintele acestui legământ 

Ieremia 10

Ieremia 10 1. Ascultați Cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel! 2. Așa vorbește Domnul: „Nu vă luați 

Ieremia 9

Ieremia 9 1. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș 

Ieremia 8

Ieremia 8 1. „În vremea aceea”, zice Domnul, „se vor scoate din mormintele lor oasele împăraților lui Iuda, oasele căpeteniilor 

Ieremia 7

Ieremia 7 1. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului: 2. „Șezi la poarta Casei Domnului, vestește acolo cuvântul 

Ieremia 6

Ieremia 6 1. Fugiți, copii ai lui Beniamin, fugiți din mijlocul Ierusalimului, sunați din trâmbiță la Tecoa, ridicați un semn 

Ieremia 5

Ieremia 5 1. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe, dacă se găsește un om, dacă este vreunul 

Ieremia 4

Ieremia 4 1. „Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce la Mine”, zice Domnul, „dacă vei scoate urâciunile 

Ieremia 3

Ieremia 3 1. El zice: ‘Când se desparte un bărbat de nevastă-sa, pe care o părăsește, și ea ajunge nevasta 

Ieremia 2

Ieremia 2 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2. „Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului: ‘Așa vorbește Domnul: «Mi-aduc 

Nu mai sunt articole.