CiteșteBiblia la rând

Ieremia 49

Ieremia 49 1. Asupra copiilor lui Amon. Așa vorbește Domnul: „N-are Israel fii? Și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește 

Ieremia 48

Ieremia 48 1. Asupra Moabului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Vai de Nebo, căci este pustiit! Chiriataimul este 

Ieremia 47

Ieremia 47 1. Iată Cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia cu privire la filisteni, înainte ca Faraon să bată Gaza: 2. 

Ieremia 46

Ieremia 46 1. Cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia asupra neamurilor: 2. asupra Egiptului, împotriva oastei lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, 

Ieremia 45

Ieremia 45 1. Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neriia, când a scris într-o carte 

Ieremia 44

Ieremia 44 1. Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toți iudeii care locuiau în țara Egiptului, la Migdol, 

Ieremia 43

Ieremia 43 1. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l 

Ieremia 42

Ieremia 42 1. Toate căpeteniile oștilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la cel 

Ieremia 41

Ieremia 41 1. În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neamul împăratului, a venit cu 

Ieremia 40

Ieremia 40 1. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din 

Nu mai sunt articole.