CiteșteBiblia la rând

Proverbele 16

Proverbele 16 1. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de 

Proverbele 15

Proverbele 15 1. Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia. 2. Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, 

Proverbele 14

Proverbele 14 1. Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. – 2. Cine 

Proverbele 13

Proverbele 13 1. Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. – 2. Prin rodul gurii ai 

Proverbele 12

Proverbele 12 1. Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. – 2. Omul de bine capătă 

Proverbele 11

Proverbele 11 1. Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. 2. Când vine mândria, vine şi 

Proverbele 10

Proverbele 10 1. Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. 

Proverbele 9

Proverbele 9 1. Înţelepciunea şi-a zidit casa, şi-a tăiat cei şapte stâlpi. 2. Şi-a înjunghiat vitele, şi-a amestecat vinul, şi-a 

Proverbele 8

Proverbele 8 1. Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul? 2. Ea se aşază sus pe înălţimi, afară pe 

Proverbele 7

Proverbele 7 1. Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele. 2. Ţine sfaturile mele şi vei trăi; 

Nu mai sunt articole.