CiteșteBiblia la rând

Isaia 50

Isaia 50 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Unde este cartea de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia 

Isaia 49

Isaia 49 1 Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi M-a numit de la 

Isaia 48

Isaia 48 1 Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel şi care aţi ieşit din 

Isaia 47

Isaia 47 1 Coboară-te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeilor; 

Isaia 46

Isaia 46 1 Bel se prăbuşeşte, Nebo cade; idolii lor sunt puşi pe vite şi dobitoace; idolii pe care-i purtaţi 

Isaia 45

Isaia 45 1 Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână ca să doboare neamurile 

Isaia 44

Isaia 44 1 Ascultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales! 2 Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut 

Isaia 43

Isaia 43 1 Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! „Nu te teme 

Isaia 42

Isaia 42 1 „Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus 

Isaia 41

Isaia 41 1 „Tăceţi, ostroave, şi ascultaţi-Mă! Să-şi învioreze popoarele puterea, să înainteze şi să vorbească! Să ne apropiem şi 

Nu mai sunt articole.