Comentarii inspirate (st. 3)

Chemarea lui Dumnezeu Sabat după-amiază, 12 octombrie În fiecare perioadă a istoriei acestui pământ, Dumnezeu a avut oameni pregătiți pentru 

Ediția instructori (st. 3)

PRIVIRE GENERALĂ Versete-cheie: Ezra 7:10,27; Romani 8:28. Pasaje biblice în studiu: Ezra 7; Daniel 8:14; 9:24-27. Dumnezeu i-a chemat pe 

Să umblăm cu Hristos

Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El. (Coloseni 2:6) Urmărește ediția 

Poezia studiului 2

Dacă-ți pasă…   Neemia cap.1 și 2.   Dacă-ți pasă de cetatea dragostei lui Dumnezeu, Ca pe vremuri, Neemia, lăcrimezi 

Domnul Hristos, în lumina Legii

Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună. (Romani 7:12) Urmărește ediția video aici. Toți 

Nu mai sunt articole.