CiteșteDevoțional

[Sâmbătă] Credință în biruință

Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. (Filipeni 3:14) Cea mai mare binecuvântare pe 

[Vineri] Cursa creștinului

Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință 

[Joi] O biserică vie

De la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri 

[Luni] Sfințire contrafăcută

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, 

[Duminică] Creșteți în har

Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus! (2 Timotei 2:1) Ținta și scopul vieții noastre 

[Vineri] Sfințenie în Domnul

Vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate s-o sufere? (Ioan 6:60) Unii dintre cei care susțin a fi urmași 

[Joi] Mesagerul profetic se roagă

Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. (Exodul 33:11) Rugăciunea înălțată de către 

Nu mai sunt articole.