CiteșteDevoțional

[J] Chemarea lui Elisei

Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. (1 Împărați 19:19) Ar fi bine să medităm la 

[Mi] Consacrare deplină

Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.” (Ioan 3:7) Fiind răscumpărați de Dumnezeu, noi trebuie 

[M] Nicodim

Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3:3) Urmărește versiunea video aici. 

[L] Magii

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din 

[D] Reprezentanți ai Săi

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat 

[S] O slujbă bine făcută

Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. (Ioan 17:4) Când Hristos murea pe 

[V] Calvarul

La urmă au venit doi [martori mincinoși] și au spus: „Acesta a zis: «Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu 

[J] Ghetsimani

S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsemani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeți aici până Mă voi ruga.” 

[M] Conlucrători cu Hristos

Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. (Ioan 14:12) În 

Nu mai sunt articole.